Friday, June 12, 2015

www.groupautomobil.blogspot.com - Digest Number 4225

6 Messages

Digest #4225
1a
Fw: TIANG DIBALUT BATU BATA YANG DISIMEN? by "-:eSpAcE9808:-" rienacom
1b
2
Fw: Pengepam Beg Udara Penumpang Hadapan by "-:eSpAcE9808:-" rienacom
3
Fw: Tol Mahal, Jangan guna leburaya by "-:eSpAcE9808:-" rienacom

Messages

Thu Jun 11, 2015 8:55 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacom

PASCA GEMPA BUMI DI SABAH .... TERKANTOI TIANG KUARTERS GURU SMK RANAU HANYA DIBALUT DENGAN BATU BATA YANG DISIMEN????? KESAN GEMPA, ALLAH TUNJUK SEMUA ( rumah guru di SMK daerah Ranau?)

Posted by OMAK KAU!!!

 

KONTRAKTOR2 di Sabah ini ada yang melaksanakan kontrak tanpa memikir keselamatan mereka yang bakal menghuni dan yang penting bagi mereka asal untung berlipat ganda. Biasanya mereka GASAK saja dan nyawa orang lain tidaklah mereka peduli sangat.

Kenapa jadi demikian?

Sebuah bangunan seperti yang kita lihat biasa rumah guru ini sekitar 4-5 tingkat dan lihat saja tiangnya tidak sepadan untuk mengangkat bangunan dan memang skop kerja yang ditentukan sebesar itu dan bilangan besi di dalam sesuai dengan keperluan untuk bangunan sebesar/setinggi begitu tidak kita pasti.

Kelihatan tiang yang barangkali sekaki lebar 4 segi itu dibungkus dengan bata yang menjadi hebat kelihatan dan barangkali 2 kaki lebar dan jelas di sini semacam ada penipuan kesan lobang di kiri kanan sekitar tiang. Yang berkenaan/jabatan pendidikan Sabah kena siasat dan kenapa bangunan semacam itu boleh diluluskan dan siapa saja yang meluluskan untuk guru2 menghuni?

Jabatan pendidikan kena kaji dan siasat dan rujuk semula skop kerja/pelan kerja yang disediakan untuk membina bangunan serupa ini.

Saya yakin sangat ada sesuatu yang tidak kena dan yang berkenaan/SPRM disamping jabatan pendidikan harus menyiasat perkara ini secara serius dan jika pembinaan/kontraktor tidak akur dengan skop kerja yang ditentukan, maka tindakan harus dikenakan untuk diheret ke muka pengadilan kesan penipuan yang boleh membahayakan penghuni kalangan guru2...

Rakyat Sabah Perihatin.

Fri Jun 12, 2015 1:07 am (PDT) . Posted by:

"dollahmamat" dollahmamat

Siapa kah pemberi kontraktor tuuu...
Sapa yg monitor projek tuuu...
Sapa yg meluluskn building tuu

Sent from: Lenovo A850+

"'-:eSpAcE9808:-' rienacom@yahoo.com.sg [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:

>PASCAGEMPABUMIDISABAH....TERKANTOITIANGKUARTERSGURUSMKRANAUHANYADIBALUTDENGANBATUBATAYANGDISIMEN?????KESANGEMPA,ALLAHTUNJUKSEMUA(rumahgurudiSMKdaerahRanau?)PostedbyOMAKKAU!!! KONTRAKTOR2diSabahiniadayangmelaksanakankontraktanpamemikirkeselamatanmerekayangbakalmenghunidanyangpentingbagimerekaasaluntungberlipatganda.BiasanyamerekaGASAKsajadannyawaoranglaintidaklahmerekapedulisangat.Kenapajadidemikian?Sebuahbangunansepertiyangkitalihatbiasarumahguruinisekitar4-5tingkatdanlihatsajatiangnyatidaksepadanuntukmengangkatbangunandanmemangskopkerjayangditentukansebesaritudanbilanganbesididalamsesuaidengankeperluanuntukbangunansebesar/setinggibegitutidakkitapasti.Kelihatantiangyangbarangkalisekakilebar4segiitudibungkusdenganbatayangmenjadihebatkelihatandanbarangkali2kakilebardanjelasdisinisemacamadapenipuankesanlobangdikirikanansekitartiang.Yangberkenaan/jabatanpendidikanSabahkenasiasatdankenapabangunansemacamitubolehdiluluskandansiapasajayangmeluluskanuntukguru2menghuni?Jabatanpendidikankenakajidansiasatdanrujuksemulaskopkerja/pelankerjayangdisediakanuntukmembinabangunanserupaini.Sayayakinsangatadasesuatuyangtidakkenadanyangberkenaan/SPRMdisampingjabatanpendidikanharusmenyiasatperkarainisecaraseriusdanjikapembinaan/kontraktortidakakurdenganskopkerjayangditentukan,makatindakanharusdikenakanuntukdiheretkemukapengadilankesanpenipuanyangbolehmembahayakanpenghunikalanganguru2...RakyatSabahPerihatin.

Thu Jun 11, 2015 8:55 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacom

Pengepam Beg Udara Penumpang Hadapan : Honda Malaysia Keluar Kenyataan Berjaga-Jaga Ke Atas 46,710 Unit Kereta

bloglist-malaysia.blogspot 

idaman78

[mstar]- Honda Malaysia pada Rabu mengeluarkan kenyataan berjaga-jaga ke atas 46,710 unit kenderaan Honda, termasuk 26,186 City (model tahun 2008-2009), Civic (2007-2009), CR-V (2007-2008) dan Jazz (2007 and 2009).

Dalam satu kenyataan Honda Malaysia berkata unit terbabit terjejas disebabkan inflator atau pengepam beg udara penumpang hadapan.

Selain itu, 20,524 unit Accord (2003-2007) pula terjejas oleh pengepam beg udara bahagian hadapan pemandu.

"Makluman ini merupakan langkah berjaga-jaga, dan Honda akan menggantikan pengepam yang baharu untuk semua model terjejas," kata Honda Malaysia, sambil menambah bahawa model jualan semasa tidak terjejas.

Honda Malaysia akan memaklumkan kepada semua pelanggan yang terjejas menerusi surat pemberitahuan termasuk butiran terkini produk, dan pelanggan yang menerima surat dinasihatkan supaya menghantar kenderaan mereka ke wakil penjual Honda terdekat untuk pemeriksaan.

Penggantian akan dilakukan sebaik sahaja alat berkenaan diterima, dan kos penggantian dan buruh akan ditanggung oleh Honda Malaysia, kata pengeluar kereta Jepun itu.

Pemilik kenderaan juga boleh menyemak status produk kenderaan mereka dengan menghubungi Talian Bebas Tol Honda 1-800-88-2020 atau mengunjungi peniaga Honda yang sah atau melayari www.honda.com.my.

"Honda Malaysia menggesa pemilik kenderaan Honda yang terjejas dengan produk pengepam beg udara itu supaya membawa kenderaan masing-masing untuk diperiksa dan menggantikan bahagian yang terjejas secepat mungkin," katanya.

Thu Jun 11, 2015 8:56 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacom

Najib! mana akujanji BN turunkan kadar tol lepas PRU-13?
suarakami-letakjawatan.blogspot
suarakami

Antara manifesto BN di bawah tajuk Pembangunan Infrastruktur Bertaraf Dunia dan Transformasi Luar Bandar ialah 'mengurangkan bayaran tol antara bandar secara berperingkat'.

"Ini merupakan pembohongan yang bertaraf lima bintang, kerana dilakukan orang yang berkedudukan tinggi dalam negara ini," kata pengerusi KEADILAN Terengganu, Azan Ismail.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdul Wahid Omar mengesahkan kadar tol dinaikkan.

Lima belas lebuh raya kebanyakannya sekitar Kuala Lumpur, akan menaikkan kadar tol antara 50 sen hingga RM2 kata Wahid

Justeru kata Azan, kenaikan ini telah menjadi tradisi dan kebiasaan kerajaan Umno-BN.

Selepas pilihan raya kita akan lihat kenaikan harga barangan dan perkhidmatan di Malaysia seolah-olah satu tradisi.

"Bagi Umno pilihan raya bukanlah satu mandat yang diperoleh daripada rakyat. Tetapi mereka melihat pilihan raya merupakan satu peringkat untuk menyusun dan merangka semula kenaikan harga barang ke peringkat seterusnya,

"Mereka seolah-olah berpuasa sebelum pilihan raya. Selepas menang pilihan raya mereka beraya dan meraikan kemenangan.

"Ketika itu rakyat dilupakan. Budaya begini berterusan untuk pilihan raya akan datang jika Umno terus memerintah," katanya

Tol Mahal, Jangan guna leburaya kata Wahid....Ramai Menteri kena penyakit BODOH Ahmad Maslan
bloglist-malaysia.blogspot.
suarakami-letakjawatan.blogspot
suarakami


Inilah Menteri yang dipilih dan dilantik oleh Najib.. langsung tidak sensitif dengan keperluan rakyat..

Apa yang difikirkan olehnya hanyalah keuntungan kroni-kroni mereka, rakyat menderita itu bukaan masaalah mereka..

Jika suatu masa dulu Menteri Ayam telah berkata, Jangan makan ayam sebab harga ayam mahal.. Menteri ini pula kenyataannya hampir sama dengan kenyataan Menteri Ayam itu..

Katanya kalau tak puas hati dengan kenaikkan harga tol, guna jalan biasa...

Kenaikan harga tol: Pengguna boleh guna jalan biasa, kata menteri

Datuk Seri Wahid Omar berkata pengguna jalan raya boleh memilih untuk menggunakan jalan biasa lain sekiranya mengganggap kenaikan terlalu tinggi.

Menurut di Jabatan Perdana Menteri itu, kenaikan tol yang bakal adalah munasabah.

"Kami sediakan jalan alternatif kepada mereka sedia bayar kadar premium.

"Bagi mereka yang fikirkannya ia terlalu mahal, mereka ada pilihan untuk tidak gunakan jalan tersebut," kata Abdul Wahid di Putrajaya.

Dalam pada itu, Abdul Wahid juga menegaskan pihak konsesi perlu menjalankan daya saing untuk memastikan sama ada pengguna dapat menerima kadar tol baru yang dicadangkan sebelum ia dilaksanakan.

"Projek ini dicadangkan dan dilaksanakan oleh sektor swasta dan kerajaan kerajaan akan tentukannya berdasarkan keperluan memandangkan kita perlu pertimbangkan memperbaiki infrastruktur pada kos lebih rendah," terang beliau lagi.

Beliau bagaimanapun mengakui dalam kes dengan pengendali terbesar lebuh raya negara, PLUS, kerajaan mempunyai perjanjian dengan mereka untuk mengekalkan kadar tol hingga tahun 2015.

"Sebagai contoh dengan PLUS, terdapat peluang untuk memanjangkan tempoh konsesi dan mengekalkan kadar tol sehingga tahun 2015 dan kami telah lakukannya," kata Abdul Wahid.

Abdul Wahid berkata kenaikan kadar tol yang dijangka berlaku tidak dapat dielakkan memandangkan perkara itu terkandung dalam perjanjian konsesi antara kerajaan dan syarikat konsesi lebuh raya.

Desas-desus mengenai kenaikan tol bermula ekoran kenyataan Menteri Kerja Raya bahawa terdapat semakan semula kadar tol pada tahun hadapan dari segi perjanjian antara kerajaan dengan syarikat konsesi lebuh raya.

Sebuah akhbar pula melaporkan kenaikan kadar itu dijangka berlaku antara 30 sen sehingga RM1, tetapi tidak menyatakan untuk jarak perjalanan sejauh mana.

Terdapat 13 lebuh raya yang terlibat dalam semakan semula kadar tol itu.

mansor
makin senget menteri2 malaysial ini....

Najib Sahkan Kadar Tol Akan Dinaikkan...Yahoo Kami (Rakyat) di beban lagi....
suarakami-letakjawatan.blogspot
suarakami


Akhirnya Najib akui juga bahawa Tol akan dinaikkan harganya walaupun tak tahu lagi berapa yang naik.. dan akan dinaikkan dengan memberikan kesan minima kepada pengguna.

Kononnya juga dalam masa yang sama kerajaan akan memikrkan agar kenaikkan ini tidak akan memberikan keuntungan yang munasabah kepada pemegang konsesi tol..

Datuk Seri Najib Razak hari ini mempertahankan langkah kerajaan untuk menaikkan kadar bayaran tol dan berkata, sekiranya harga tol kekal, Putrajaya terpaksa menaikkan kadar cukai.
Menurut Perdana Menteri, pihaknya bagaimanapun sedang meneliti beberapa kaedah untuk memberikan kesan minimum kepada pengguna tol tetap untuk mengelakkan mereka terbeban dengan kenaikan kadar berkenaan.
"Kalau tak kena tol kita kena naikkan cukai. Cukai ni kena semua. Tol orang lalu akan bayar. Tapi kerajaan memikirkan agar kenaikan ini tidak akan memberi keuntungan tak munasabah kepada tol operator.
"Mungkin bagi pengguna tetap kita boleh bagi season pass. Prinsip kita, pakai lebuhraya kita terpaksa bayar itu kita tak boleh tolak. Ini realiti," kata Najib
Beliau turut menyindir pembangkang dari Pakatan Rakyat yang hanya tahu mengkritik sedangkan mereka hanya mempunyai pengalaman mentadbir negeri, dan bukannya negara.
"Pembangkang di negeri sahaja. Ingat mereka kalau di tempat sama tidak buat tindakan sama?" tegas Najib
Najib turut menegaskan, kerajaan Barisan Nasional pimpinannya masih bersedia mendengar rungutan dan keluhan rakyat ekoran kenaikan kos sara hidup yang disebabkan program rasionalisasi subsidi.
"Saya tak kata kerajaan sempurna, tapi kerajaan ini sedia mendengar suara rakyat. Supaya tak terlalu berat bebannya kepada rakyat.
"Inilah langkah kehadapan, yakinlah ekonomi kita berada di landasan yang betul," kata Najib

Errr... Najib ni faham atau tidak apa yang dia katakan ni?

Kalau kadar Tol dinaikkan.. takkanlah operator to akan mengekalkan harga tol yang sedia ada sekarang ni buat yang menggunakan season pass tu.. sudah tentu dinaikkan juga.

Sebabnya kalau tak dinaikkan maka berlumba-lumbalah pengguna lebuh raya menggunakan season pass..

Lagi satu.. kalau Najib tak mahu operator tol mengaut keuntungan munasabah, untuk apa kerajaan membayar pampasan kepada pemegang konsesi tol setiap beberapa tahun sekali?

Tak perlu dibayar.. lagipun sudah menjadi adat dalam perniagaan kadang kala untung kadang kala rugi.. tapi pemegang konsesi tol ni pulak nak berniaga tapi tak mahu rugi..

Dalam lain ayat, untung depa sapu.. rugi Kerajaan tangung...Bila kerajaan rugi rakyat kena cukai nak cover rugi....bijak...bijak

Thu Jun 11, 2015 8:57 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacom


Hasil Kutipan GST Cecah RM6 Billion Dalam Masa 2 Bulan
siakapkeli.my

ALOR GAJAH - Jabatan Kastam Diraja hari ini mengumumkan hasil kutipan GST sudah mencecah lebih RM 6 billion setelah dua bulan ia dilaksanakan.

Menurut Timbalan Ketua Pengarah, Datuk Matrang Suhaili, RM3.37 billion dari jumlah itu adalah dari hasil kutipan GST import manakala yang selebihnya lagi dari hasil kutipan GST tempatan.

"Kita optimis sasaran kutipan keseluruhan RM45.44 bilion tahun ini, di mana RM23.7 bilion daripada GST, dapat dicapai kerana lebih 300,000 peniaga yang berdaftar di bawah sistem GST akan menghantar penyata GST selewat-lewatnya pada 15 Jun ini.

Selain itu, beliau juga turut menyatakan hasil kutipan GST itu adalah sebahagian dari kutipan keseluruhan jabatan tersebut yang kini sudah berjumlah RM20.7 billion sejak dari Januari tahun ini.

"Berdasarkan prestasi kutipan diperoleh setakat ini kemungkinan jumlah keseluruhan kutipan hasil boleh melebihi RM50 bilion," katanya kepada pemberita memetik laporan dari Bernama.

Thu Jun 11, 2015 8:58 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacom

Taktik Terbaru Penyamun, Rentap Penunggang Motosikal Guna Tali Tangsi Yang Tidak Mudah Putus
siakapkeli.my

Dikongsikan di laman Facebook hari ini satu kes yang melibatkan seorang pengguna motosikal yang dikatakan cuba disamun oleh sekumpulan lelaki di laluan motosikal Lebuhraya Persekutuan berhampiran tol Batu 3, Shah Alam.

Menurut laman Facebook berkenaan penyamun menggunakan taktik baru yang kejam dimana ternyata boleh mendatangkan kecederaan kepada pengguna laluan motosikal.

Mereka telah menggunakan tali pancing yang lebih dikenali sebagai tali tangsi yang kuat, apabila mangsa mereka lalu mereka akan menyentap menggunakan tali berkenaan yang membuatkan penunggang motosikal jatuh.

Perlu diketahui bahawa tali berkenaan amat kecil yang membuatkkan ia menjadi tajam seperti pisau jika terkena dengan momentum yang kuat.

Mereka memuatnaik dua keping gambar mangsa untuk membuktikan kejadian berkenaan di mana di dalam gambar tersebut menunjukkan seorang lelaki yang luka di bahagian leher selepas terkena tali tangsi berkenaan.

Lelaki berkenaan bernasib baik kerana tali yang disentap itu terkena dahulu pada topi keledarnya sebelum mengenai leher.

Kejadian ini menimbulkan keresahan dikalangan pengguna motosikal yang kerana sudah banyak kes samun di laluan motosikal yang terjadi .

Seorang penguna facebook menggunakan nama Faizal Daniel berkata "kawan den pun pernah kene d laluan subang skypark menghala ke sg buloh.....biasa kegiatan berlaku waktu malam sbb tali tu xnampak secara kasar lagi2 kalu bawak laju."

Selain itu, Syazwaniey Aoki berkata "Dah pernah kena dah sebulan lepas. Tapi dekat jejantas before sampai ikea. Nasib bawak moto slow sebab jammed. Kalau tak mmg melayang dah nyawa."

Manakala penguna Facebook menggunakan nama, Reksasa Kuat "Dah banyak kes aku dgr kes samun laluan motor antara shah alam-klang. Member punya adik sendiri kena samun, sampai buta sebelah mata. Apa nk jadi orang skrg ni."

Apapun kepada anda pengguna motosikal yang menggunakan laluan motosikal terutamanya pada waktu malam dinasihatkan berhati-hati dengan kejadian ini.

Elakkan melalui kawasan berkenaan berseorangan untuk mengelakkan anda menjadi mangsa penyamun-penyamun ini.

Harap pemantauan yang lebih kerap dilakukan oleh pihak berkuasa di lokasi-lokasi ini yang dianggap 'panas&#39; di laluan motosikal Lebuhraya persekutuan kerana taktik terbaru ini ternyata merbahaya kepada nyawa pengunggang motosikal. - Siakapkeli.my
Anda mempunyai masalah dibawah:
1. Ada masalah dengan "Bounce Email" ?
2. Ahli membuat post yang tidak releven ?
3. Kena Ban ?
4. Posting lambat / tidak disiarkan ?
5. Tidak boleh "Post Mesej" ?
Hubungi: automobil-owner@yahoogroups.com

----------------------------------------

Post message:
automobil@yahoogroups.com
Subscribe:
automobil-subscribe@yahoogroups.com

----------------------------------------

Notis Moderator - PENTING Fri Nov 30, 2012
http://autos.groups.yahoo.com/group/automobil/message/32069

----------------------------------------

Blogspot: Group Automobil - http://groupautomobil.blogspot.com
Facebook: Fanpage Automobil - http://www.facebook.com/pages/Automobil/191663580864520
Group Automobil - http://www.facebook.com/group.php?gid=310206678640

----------------------------------------

Weblist:        
OILYMAN - http://oilyman.com.my
Blog In Malaysia - http://bloginmalaysia.com
Kataloh - http://kataloh.com
Cari Mudah - http://carimudah.com
Find And Book the Best Hotel Resort - http://besthotelreviews.org
Enplegu.com - http://enplegu.com
Choosing the Best Hotel Reviews - http://besthotelreviews.info     
Blog Soccers - http://blogsoccers.com
Google Adsense Program - http://googleadsenseprogram.com
Azami Entertainment - http://azamientertainment.com
Din Apartment - http://dinapartment.com
University College Online - http://universitycollegeonline.info
Kad Niaga - http://kadniaga.com
Google Adsense Program Info - http://googleadsenseprogram.info
K-Pop Music Download - http://k-popmusicdownload.info     
Health Care Definition - http://healthcaredefinition.com     
Laptop Skin Sticker - http://laptopskinsticker.com

No comments: