Monday, June 8, 2015

www.groupautomobil.blogspot.com - Digest Number 4222

11 Messages

Digest #4222

Messages

Sun Jun 7, 2015 7:56 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacom

Harga Terbaru Kos Tunai Haji Dibawah Kelolaan Tabung Haji
siakapkeli.my

Harga terkini kos tunaikan Haji 2015 di Mekah pada tahun ini nampaknya telah mengalami kenaikan iaitu RM17,270 seorang daripada tahun lepas iaitu RM16,115.

Bagaimanapun pihak Tabung Haji telah mengekalkan harga sama seperti tahun-tahun lalu iaitu RM9,980 dengan menambahkan subsidi tanggungan kos haji.

Tabung Haji menaikkan subsidi tanggungan kos kepada RM7,290 seorang dari RM6,135 dengan kenaikan subsidi sebanyak RM1155.

Bagaimanapun, tanggungan subsidi kali ini hanya diberikan kepada jemaah yang pertama kali menunaikan haji dan secara Muassasah sahaja.

Bagi mereka yang menunaikan haji untuk kali kedua dan seterusnya perlulah membayar penuh harga RM17,270.

Walaupun terdapat peningkatan kos, kerajaan mengambil langkah untuk tidak menaikan harga bagi memberi peluang untuk jemaah kali pertama dan juga membolehkan mereka yang menunaikan haji kali pertama tidak merasa terbeban. - Siakapkeli.my

Sumber: Melvister

Sun Jun 7, 2015 8:46 pm (PDT) . Posted by:

"bashah" bwasi

Kalau dah tunai haji menagapa perlu kali ke 2 sedangkan ramai lagi yg belum..?Apa pengajaran hajinya jika peluang saudara yg lain tertutup ? Pengorbanan hajinya di mana ? 

On Sunday, June 7, 2015 10:56 PM, "'-:eSpAcE9808:-' rienacom@yahoo.com.sg [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:


  
Harga Terbaru Kos Tunai Haji Dibawah Kelolaan Tabung Haji
siakapkeli.my

Harga terkini kos tunaikan Haji 2015 di Mekah pada tahun ini nampaknya telah mengalami kenaikan iaitu RM17,270 seorang daripada tahun lepas iaitu RM16,115.

Bagaimanapun pihak Tabung Haji telah mengekalkan harga sama seperti tahun-tahun lalu iaitu RM9,980 dengan menambahkan subsidi tanggungan kos haji.

Tabung Haji menaikkan subsidi tanggungan kos kepada RM7,290 seorang dari RM6,135 dengan kenaikan subsidi sebanyak RM1155.

Bagaimanapun, tanggungan subsidi kali ini hanya diberikan kepada jemaah yang pertama kali menunaikan haji dan secara Muassasah sahaja.

Bagi mereka yang menunaikan haji untuk kali kedua dan seterusnya perlulah membayar penuh harga RM17,270.
Walaupun terdapat peningkatan kos, kerajaan mengambil langkah untuk tidak menaikan harga bagi memberi peluang untuk jemaah kali pertama dan juga membolehkan mereka yang menunaikan haji kali pertama tidak merasa terbeban. - Siakapkeli.my
Sumber: Melvister #yiv3791433528 #yiv3791433528 -- #yiv3791433528ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mkp #yiv3791433528hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mkp #yiv3791433528ads {margin-bottom:10px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mkp .yiv3791433528ad {padding:0 0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mkp .yiv3791433528ad p {margin:0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mkp .yiv3791433528ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-sponsor #yiv3791433528ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-sponsor #yiv3791433528ygrp-lc #yiv3791433528hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-sponsor #yiv3791433528ygrp-lc .yiv3791433528ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528activity span {font-weight:700;}#yiv3791433528 #yiv3791433528activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv3791433528 #yiv3791433528activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3791433528 #yiv3791433528activity span span {color:#ff7900;}#yiv3791433528 #yiv3791433528activity span .yiv3791433528underline {text-decoration:underline;}#yiv3791433528 .yiv3791433528attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv3791433528 .yiv3791433528attach div a {text-decoration:none;}#yiv3791433528 .yiv3791433528attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv3791433528 .yiv3791433528attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3791433528 .yiv3791433528attach label a {text-decoration:none;}#yiv3791433528 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv3791433528 .yiv3791433528bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3791433528 .yiv3791433528bold a {text-decoration:none;}#yiv3791433528 dd.yiv3791433528last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3791433528 dd.yiv3791433528last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3791433528 dd.yiv3791433528last p span.yiv3791433528yshortcuts {margin-right:0;}#yiv3791433528 div.yiv3791433528attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv3791433528 div.yiv3791433528attach-table {width:400px;}#yiv3791433528 div.yiv3791433528file-title a, #yiv3791433528 div.yiv3791433528file-title a:active, #yiv3791433528 div.yiv3791433528file-title a:hover, #yiv3791433528 div.yiv3791433528file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3791433528 div.yiv3791433528photo-title a, #yiv3791433528 div.yiv3791433528photo-title a:active, #yiv3791433528 div.yiv3791433528photo-title a:hover, #yiv3791433528 div.yiv3791433528photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3791433528 div#yiv3791433528ygrp-mlmsg #yiv3791433528ygrp-msg p a span.yiv3791433528yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3791433528 .yiv3791433528green {color:#628c2a;}#yiv3791433528 .yiv3791433528MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv3791433528 o {font-size:0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528photos div {float:left;width:72px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528photos div div {border:1px solid #666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528reco-category {font-size:77%;}#yiv3791433528 #yiv3791433528reco-desc {font-size:77%;}#yiv3791433528 .yiv3791433528replbq {margin:4px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mlmsg select, #yiv3791433528 input, #yiv3791433528 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mlmsg pre, #yiv3791433528 code {font:115% monospace;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-mlmsg #yiv3791433528logo {padding-bottom:10px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-msg p#yiv3791433528attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-reco #yiv3791433528reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-sponsor #yiv3791433528ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-sponsor #yiv3791433528ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-sponsor #yiv3791433528ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3791433528 #yiv3791433528ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv3791433528

Sun Jun 7, 2015 11:09 pm (PDT) . Posted by:

"Zaiedishaq" zaiedishaq

Soalan: boleh ke kita menunaikan haji tanpa melalui tabung haji?

On Mon, Jun 8, 2015 at 11:43 AM, bashah bwasi@yahoo.com [automobil] <
automobil@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Kalau dah tunai haji menagapa perlu kali ke 2 sedangkan ramai lagi yg
> belum..?
> Apa pengajaran hajinya jika peluang saudara yg lain tertutup ? Pengorbanan
> hajinya di mana ?
>
>
>
> On Sunday, June 7, 2015 10:56 PM, "'-:eSpAcE9808:-'
> rienacom@yahoo.com.sg [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:
>
>
>
> 
> *Harga Terbaru Kos Tunai Haji Dibawah Kelolaan Tabung Haji *
> siakapkeli.my
>
>
> <http://2.bp.blogspot.com/-aWFH8nC8zCs/VW0kW5F2CDI/AAAAAAAARYc/ETgpc3Hz3K0/s1600/jmeaah.jpg>
>
> Harga terkini kos tunaikan Haji 2015 di Mekah pada tahun ini nampaknya
> telah mengalami kenaikan iaitu RM17,270 seorang daripada tahun lepas iaitu
> RM16,115.
>
> *Bagaimanapun pihak Tabung Haji telah mengekalkan harga sama seperti
> tahun-tahun lalu iaitu RM9,980 dengan menambahkan subsidi tanggungan kos
> haji.*
>
> Tabung Haji menaikkan subsidi tanggungan kos kepada RM7,290 seorang dari
> RM6,135 dengan kenaikan subsidi sebanyak RM1155.
>
> Bagaimanapun, tanggungan subsidi kali ini hanya diberikan kepada jemaah
> yang pertama kali menunaikan haji dan secara Muassasah sahaja.
>
>
> <http://4.bp.blogspot.com/-ruFsLQtBDwg/VW0gY2oWbUI/AAAAAAAARYI/YgqfdB_3IuQ/s1600/kos.jpg>
>
>
> <http://3.bp.blogspot.com/-oj-hv7h1w1c/VW0gb-VOZQI/AAAAAAAARYQ/KJrt9wEMwU8/s1600/haji.png>
>
> Bagi mereka yang menunaikan haji untuk kali kedua dan seterusnya perlulah
> membayar penuh harga RM17,270.
>
> Walaupun terdapat peningkatan kos, kerajaan mengambil langkah untuk tidak
> menaikan harga bagi memberi peluang untuk jemaah kali pertama dan juga
> membolehkan mereka yang menunaikan haji kali pertama tidak merasa terbeban.
> - *Siakapkeli.my <http://siakapkeli.my/>*
>
> Sumber: Melvister
> <http://www.melvister.com/2015/06/harga-terkini-kos-tunai-haji-2015-di-mekah.html>
>
>
>
>

Sun Jun 7, 2015 11:15 pm (PDT) . Posted by:

"Noor Azli Md Ali" noorazlimdali

Boleh.... Kita boleh menggunakan khidmat agency lain yang menawarkan pakej
Haji.... Tapi kosnya mencecah RM30k tapi visa bergantung kepada kelulusan
Embassy Arab Saudi.

Sekadar berkongsi sedikit pengetahuan
On Jun 8, 2015 2:09 PM, "Zaiedishaq zaiedishaq@gmail.com [automobil]" <
automobil@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Soalan: boleh ke kita menunaikan haji tanpa melalui tabung haji?
>
>
> On Mon, Jun 8, 2015 at 11:43 AM, bashah bwasi@yahoo.com [automobil] <
> automobil@yahoogroups.com> wrote:
>
>>
>>
>> Kalau dah tunai haji menagapa perlu kali ke 2 sedangkan ramai lagi yg
>> belum..?
>> Apa pengajaran hajinya jika peluang saudara yg lain tertutup ?
>> Pengorbanan hajinya di mana ?
>>
>>
>>
>> On Sunday, June 7, 2015 10:56 PM, "'-:eSpAcE9808:-'
>> rienacom@yahoo.com.sg [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>
>>
>>
>> 
>> *Harga Terbaru Kos Tunai Haji Dibawah Kelolaan Tabung Haji *
>> siakapkeli.my
>>
>>
>> <http://2.bp.blogspot.com/-aWFH8nC8zCs/VW0kW5F2CDI/AAAAAAAARYc/ETgpc3Hz3K0/s1600/jmeaah.jpg>
>>
>> Harga terkini kos tunaikan Haji 2015 di Mekah pada tahun ini nampaknya
>> telah mengalami kenaikan iaitu RM17,270 seorang daripada tahun lepas iaitu
>> RM16,115.
>>
>> *Bagaimanapun pihak Tabung Haji telah mengekalkan harga sama seperti
>> tahun-tahun lalu iaitu RM9,980 dengan menambahkan subsidi tanggungan kos
>> haji.*
>>
>> Tabung Haji menaikkan subsidi tanggungan kos kepada RM7,290 seorang dari
>> RM6,135 dengan kenaikan subsidi sebanyak RM1155.
>>
>> Bagaimanapun, tanggungan subsidi kali ini hanya diberikan kepada jemaah
>> yang pertama kali menunaikan haji dan secara Muassasah sahaja.
>>
>>
>> <http://4.bp.blogspot.com/-ruFsLQtBDwg/VW0gY2oWbUI/AAAAAAAARYI/YgqfdB_3IuQ/s1600/kos.jpg>
>>
>>
>> <http://3.bp.blogspot.com/-oj-hv7h1w1c/VW0gb-VOZQI/AAAAAAAARYQ/KJrt9wEMwU8/s1600/haji.png>
>>
>> Bagi mereka yang menunaikan haji untuk kali kedua dan seterusnya perlulah
>> membayar penuh harga RM17,270.
>>
>> Walaupun terdapat peningkatan kos, kerajaan mengambil langkah untuk tidak
>> menaikan harga bagi memberi peluang untuk jemaah kali pertama dan juga
>> membolehkan mereka yang menunaikan haji kali pertama tidak merasa terbeban.
>> - *Siakapkeli.my <http://siakapkeli.my/>*
>>
>> Sumber: Melvister
>> <http://www.melvister.com/2015/06/harga-terkini-kos-tunai-haji-2015-di-mekah.html>
>>
>>
>>
>
>

Sun Jun 7, 2015 11:30 pm (PDT) . Posted by:

"Norain"

Memang ada agensi selain tabung haji...tapi kebanyakkan bila ditanya
syarikat tu pun anak syarikat tabung haji..
On Jun 8, 2015 2:15 PM, "Noor Azli Md Ali noorazlimdali@gmail.com
[automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Boleh.... Kita boleh menggunakan khidmat agency lain yang menawarkan pakej
> Haji.... Tapi kosnya mencecah RM30k tapi visa bergantung kepada kelulusan
> Embassy Arab Saudi.
>
> Sekadar berkongsi sedikit pengetahuan
> On Jun 8, 2015 2:09 PM, "Zaiedishaq zaiedishaq@gmail.com [automobil]" <
> automobil@yahoogroups.com> wrote:
>
>>
>>
>> Soalan: boleh ke kita menunaikan haji tanpa melalui tabung haji?
>>
>>
>> On Mon, Jun 8, 2015 at 11:43 AM, bashah bwasi@yahoo.com [automobil] <
>> automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>
>>>
>>>
>>> Kalau dah tunai haji menagapa perlu kali ke 2 sedangkan ramai lagi yg
>>> belum..?
>>> Apa pengajaran hajinya jika peluang saudara yg lain tertutup ?
>>> Pengorbanan hajinya di mana ?
>>>
>>>
>>>
>>> On Sunday, June 7, 2015 10:56 PM, "'-:eSpAcE9808:-'
>>> rienacom@yahoo.com.sg [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> 
>>> *Harga Terbaru Kos Tunai Haji Dibawah Kelolaan Tabung Haji *
>>> siakapkeli.my
>>>
>>>
>>> <http://2.bp.blogspot.com/-aWFH8nC8zCs/VW0kW5F2CDI/AAAAAAAARYc/ETgpc3Hz3K0/s1600/jmeaah.jpg>
>>>
>>> Harga terkini kos tunaikan Haji 2015 di Mekah pada tahun ini nampaknya
>>> telah mengalami kenaikan iaitu RM17,270 seorang daripada tahun lepas iaitu
>>> RM16,115.
>>>
>>> *Bagaimanapun pihak Tabung Haji telah mengekalkan harga sama seperti
>>> tahun-tahun lalu iaitu RM9,980 dengan menambahkan subsidi tanggungan kos
>>> haji.*
>>>
>>> Tabung Haji menaikkan subsidi tanggungan kos kepada RM7,290 seorang dari
>>> RM6,135 dengan kenaikan subsidi sebanyak RM1155.
>>>
>>> Bagaimanapun, tanggungan subsidi kali ini hanya diberikan kepada jemaah
>>> yang pertama kali menunaikan haji dan secara Muassasah sahaja.
>>>
>>>
>>> <http://4.bp.blogspot.com/-ruFsLQtBDwg/VW0gY2oWbUI/AAAAAAAARYI/YgqfdB_3IuQ/s1600/kos.jpg>
>>>
>>>
>>> <http://3.bp.blogspot.com/-oj-hv7h1w1c/VW0gb-VOZQI/AAAAAAAARYQ/KJrt9wEMwU8/s1600/haji.png>
>>>
>>> Bagi mereka yang menunaikan haji untuk kali kedua dan seterusnya
>>> perlulah membayar penuh harga RM17,270.
>>>
>>> Walaupun terdapat peningkatan kos, kerajaan mengambil langkah untuk
>>> tidak menaikan harga bagi memberi peluang untuk jemaah kali pertama dan
>>> juga membolehkan mereka yang menunaikan haji kali pertama tidak merasa
>>> terbeban. - *Siakapkeli.my <http://siakapkeli.my/>*
>>>
>>> Sumber: Melvister
>>> <http://www.melvister.com/2015/06/harga-terkini-kos-tunai-haji-2015-di-mekah.html>
>>>
>>>
>>>
>>
>
>
>

Sun Jun 7, 2015 11:49 pm (PDT) . Posted by:

"Noor Azli Md Ali" noorazlimdali

Kerajaan Arab Saudi memberikan quota yang besar kepada Tabung Haji kerana
TH menguruskan jemaah haji mewakili kerajaan. Arab Saudi juga memberikan
kuota kepada Agensi Pelancongan yang berdaftar dengan Kedutaan Arab Saudi
di Malaysia seperti Al-Amin, TM tours, Rayhar, Andalusia dsb.
On Jun 8, 2015 2:30 PM, "Norain norainonisnain@gmail.com [automobil]" <
automobil@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Memang ada agensi selain tabung haji...tapi kebanyakkan bila ditanya
> syarikat tu pun anak syarikat tabung haji..
> On Jun 8, 2015 2:15 PM, "Noor Azli Md Ali noorazlimdali@gmail.com
> [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:
>
>>
>>
>> Boleh.... Kita boleh menggunakan khidmat agency lain yang menawarkan
>> pakej Haji.... Tapi kosnya mencecah RM30k tapi visa bergantung kepada
>> kelulusan Embassy Arab Saudi.
>>
>> Sekadar berkongsi sedikit pengetahuan
>> On Jun 8, 2015 2:09 PM, "Zaiedishaq zaiedishaq@gmail.com [automobil]" <
>> automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>
>>>
>>>
>>> Soalan: boleh ke kita menunaikan haji tanpa melalui tabung haji?
>>>
>>>
>>> On Mon, Jun 8, 2015 at 11:43 AM, bashah bwasi@yahoo.com [automobil] <
>>> automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>>
>>>>
>>>>
>>>> Kalau dah tunai haji menagapa perlu kali ke 2 sedangkan ramai lagi yg
>>>> belum..?
>>>> Apa pengajaran hajinya jika peluang saudara yg lain tertutup ?
>>>> Pengorbanan hajinya di mana ?
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> On Sunday, June 7, 2015 10:56 PM, "'-:eSpAcE9808:-'
>>>> rienacom@yahoo.com.sg [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 
>>>> *Harga Terbaru Kos Tunai Haji Dibawah Kelolaan Tabung Haji *
>>>> siakapkeli.my
>>>>
>>>>
>>>> <http://2.bp.blogspot.com/-aWFH8nC8zCs/VW0kW5F2CDI/AAAAAAAARYc/ETgpc3Hz3K0/s1600/jmeaah.jpg>
>>>>
>>>> Harga terkini kos tunaikan Haji 2015 di Mekah pada tahun ini nampaknya
>>>> telah mengalami kenaikan iaitu RM17,270 seorang daripada tahun lepas iaitu
>>>> RM16,115.
>>>>
>>>> *Bagaimanapun pihak Tabung Haji telah mengekalkan harga sama seperti
>>>> tahun-tahun lalu iaitu RM9,980 dengan menambahkan subsidi tanggungan kos
>>>> haji.*
>>>>
>>>> Tabung Haji menaikkan subsidi tanggungan kos kepada RM7,290 seorang
>>>> dari RM6,135 dengan kenaikan subsidi sebanyak RM1155.
>>>>
>>>> Bagaimanapun, tanggungan subsidi kali ini hanya diberikan kepada jemaah
>>>> yang pertama kali menunaikan haji dan secara Muassasah sahaja.
>>>>
>>>>
>>>> <http://4.bp.blogspot.com/-ruFsLQtBDwg/VW0gY2oWbUI/AAAAAAAARYI/YgqfdB_3IuQ/s1600/kos.jpg>
>>>>
>>>>
>>>> <http://3.bp.blogspot.com/-oj-hv7h1w1c/VW0gb-VOZQI/AAAAAAAARYQ/KJrt9wEMwU8/s1600/haji.png>
>>>>
>>>> Bagi mereka yang menunaikan haji untuk kali kedua dan seterusnya
>>>> perlulah membayar penuh harga RM17,270.
>>>>
>>>> Walaupun terdapat peningkatan kos, kerajaan mengambil langkah untuk
>>>> tidak menaikan harga bagi memberi peluang untuk jemaah kali pertama dan
>>>> juga membolehkan mereka yang menunaikan haji kali pertama tidak merasa
>>>> terbeban. - *Siakapkeli.my <http://siakapkeli.my/>*
>>>>
>>>> Sumber: Melvister
>>>> <http://www.melvister.com/2015/06/harga-terkini-kos-tunai-haji-2015-di-mekah.html>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>
>>
>

Mon Jun 8, 2015 1:18 am (PDT) . Posted by:

"Noor Azli Md Ali" noorazlimdali

Kerajaan Arab Saudi memberikan quota yang besar kepada Tabung Haji kerana
TH menguruskan jemaah haji mewakili kerajaan. Arab Saudi juga memberikan
kuota kepada Agensi Pelancongan yang berdaftar dengan Kedutaan Arab Saudi
di Malaysia seperti Al-Amin, Andalusia dsb.

Memang ada agensi selain tabung haji...tapi kebanyakkan bila ditanya
syarikat tu pun anak syarikat tabung haji..
On Jun 8, 2015 2:15 PM, "Noor Azli Md Ali noorazlimdali@gmail.com
[automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Boleh.... Kita boleh menggunakan khidmat agency lain yang menawarkan pakej
> Haji.... Tapi kosnya mencecah RM30k tapi visa bergantung kepada kelulusan
> Embassy Arab Saudi.
>
> Sekadar berkongsi sedikit pengetahuan
> On Jun 8, 2015 2:09 PM, "Zaiedishaq zaiedishaq@gmail.com [automobil]" <
> automobil@yahoogroups.com> wrote:
>
>>
>>
>> Soalan: boleh ke kita menunaikan haji tanpa melalui tabung haji?
>>
>>
>> On Mon, Jun 8, 2015 at 11:43 AM, bashah bwasi@yahoo.com [automobil] <
>> automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>
>>>
>>>
>>> Kalau dah tunai haji menagapa perlu kali ke 2 sedangkan ramai lagi yg
>>> belum..?
>>> Apa pengajaran hajinya jika peluang saudara yg lain tertutup ?
>>> Pengorbanan hajinya di mana ?
>>>
>>>
>>>
>>> On Sunday, June 7, 2015 10:56 PM, "'-:eSpAcE9808:-'
>>> rienacom@yahoo.com.sg [automobil]" <automobil@yahoogroups.com> wrote:
>>>
>>>
>>>
>>> 
>>> *Harga Terbaru Kos Tunai Haji Dibawah Kelolaan Tabung Haji *
>>> siakapkeli.my
>>>
>>>
>>> <http://2.bp.blogspot.com/-aWFH8nC8zCs/VW0kW5F2CDI/AAAAAAAARYc/ETgpc3Hz3K0/s1600/jmeaah.jpg>
>>>
>>> Harga terkini kos tunaikan Haji 2015 di Mekah pada tahun ini nampaknya
>>> telah mengalami kenaikan iaitu RM17,270 seorang daripada tahun lepas iaitu
>>> RM16,115.
>>>
>>> *Bagaimanapun pihak Tabung Haji telah mengekalkan harga sama seperti
>>> tahun-tahun lalu iaitu RM9,980 dengan menambahkan subsidi tanggungan kos
>>> haji.*
>>>
>>> Tabung Haji menaikkan subsidi tanggungan kos kepada RM7,290 seorang dari
>>> RM6,135 dengan kenaikan subsidi sebanyak RM1155.
>>>
>>> Bagaimanapun, tanggungan subsidi kali ini hanya diberikan kepada jemaah
>>> yang pertama kali menunaikan haji dan secara Muassasah sahaja.
>>>
>>>
>>> <http://4.bp.blogspot.com/-ruFsLQtBDwg/VW0gY2oWbUI/AAAAAAAARYI/YgqfdB_3IuQ/s1600/kos.jpg>
>>>
>>>
>>> <http://3.bp.blogspot.com/-oj-hv7h1w1c/VW0gb-VOZQI/AAAAAAAARYQ/KJrt9wEMwU8/s1600/haji.png>
>>>
>>> Bagi mereka yang menunaikan haji untuk kali kedua dan seterusnya
>>> perlulah membayar penuh harga RM17,270.
>>>
>>> Walaupun terdapat peningkatan kos, kerajaan mengambil langkah untuk
>>> tidak menaikan harga bagi memberi peluang untuk jemaah kali pertama dan
>>> juga membolehkan mereka yang menunaikan haji kali pertama tidak merasa
>>> terbeban. - *Siakapkeli.my <http://siakapkeli.my/>*
>>>
>>> Sumber: Melvister
>>> <http://www.melvister.com/2015/06/harga-terkini-kos-tunai-haji-2015-di-mekah.html>
>>>
>>>
>>>
>>
>
>

Sun Jun 7, 2015 7:57 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacomMajlis Perbandaran Keluar Papan Tanda Samakan Pembuang Sampah Dengan Beruk
siakapkeli.my

BUTTERWORTH: Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah mengeluarkan empat papan tanda yang menyatakan orang yang membuang sampah di merata-rata tempat lebih bodoh daripada beruk.

Papan tanda yang dipaparkan dalam tiga bahasa itu juga turut memaparkan seekor beruk yang sedang menjelirkan lidah.

Menurut Ahli Majlis MPSP, David Marshel, papan-papan tanda hanya akan ditempatkan di kawasan-kawasan pembuangan sampah secara haram.

"Saya percaya mesej itu dapat disampaikan kepada orang awam. Kita meletakkan papan tanda ini di Taman Kepar dekat sebuah sekolah dan kadar sampah yang dibuang menurun hampir ke paras sifar sekarang berbanding satu tan seminggu sebelum ini," katanya.

Selain itu, beliau juga turut mengatakan MPSP tidak mempunyai perancangan untuk meletakkan papan tanda tambahan setakat ini.

Menurut Marshel lagi, pendekatan itu digunakan oleh MPSP setelah teknik yang digunakan sebelum ini; dengan hanya menyatakan denda; tidak memberi kesan untuk mengatasi pembuangan sampah secara haram. - Siakapkeli.my

Sun Jun 7, 2015 7:58 am (PDT) . Posted by:

"-:eSpAcE9808:-" rienacom

Menghairankan 150 halau 6000

bloglist-malaysia.blogspot

Dicatat oleh ustazcyber

 

RAMADI (voa-islam.com) - Entah percaya atau tidak? Tapi, inilah fakta paling mengejutkan dari medan perang Ramadi - ibu kota Propinsi Anbar. Di mana 150 pejuang Daulah Islam (IS) membuat kocar-kacir 6.000 tentara dan polisi Irak yang mempertahankan kota Ramadi.

Peristiwa yang sangat dramatis itu, hanya terungkap melalui sebuah wawancara Christiane Amanpour, wartawan CNN, dengan Ali Khedery -- mantan penasehat untuk US Central Command. Semua penuturan Ali Khedery itu, seperti tak bisa di cerna oleh akal sehat, Selasa, 19/5/2015.

"Apa yang terjadi di Ramadi adalah kemunduran besar bagi Irak dan koalisi," ujar Khedery. "Strategi tidak bekerja, dan tidak ada solusi militer untuk masalah ini."

Ramadi, menurut Khedery, dipertahankan sekitar 6.000 polisi dan tentara Irak. Dibanding kota-kota lain di Irak, Ramadi relatif memiliki pertahanan yang baik.

"Ini mungkin episode tergelap dalam perang di Irak. Ramadi jatuh ke tangan ISIS, yang menyerang dengan kekuatan 150 pejuang ISIS," ujar Khedery, yang diwawancarai CNN dari Erbil, wilayah otonomi Kurdistan di Irak.

Khedery bekerja di Kedubes AS di Irak selama perang penggulingan Saddam Hussein. Ia menyaksikan banyak pertempuran di Ramadi, kota yang pernah dikuasai Al-Qaidah di Irak. Tentu, kejatuhan Ramadi membuat risau seluruh isi Gedung Putih.

Kekalahan pasukan Irak di Ramadi ini mengggambarkan pasukan Irak sudah mengalami demoralisasi, dan mereka tidak mau membunuh rakyat Irak sendiri. Apalagi, yang mereka perangi itu, orang-orang Sunni Irak yang sudah muak dengan dominasi Syi'ah.

Para pemimpin suku Irak di Provinsi lebih memilih IS dibandingkan dengan Syi'ah. Sekarang antara IS dan suku-suku di Anbar saling bahu-membahu menghadapi milisi Syi'ah dan pasukan Iran, yang ingin menghancurkan mereka di Anbar.

Tak ada lagi perjuangan, sesudah membebaskan Ramadi, sekarang mereka harus berperang melawan rezim Syi'ah Irak dan Iran. ( VOI)

Demi Menghancurkan Daulah Islam, Pentagon Tambah 1000 Roket Anti Tank Ke Iraq

bloglist-malaysia.blogspot

Dicatat oleh ustazcyber

 

Departemen Pertahanan Amerika Syarikat (Pentagon) mengumumkan akan menambah 1000 roket anti tank jenis AT-4 kepada pemerintah Iraq, setelah pada awal minggu ini menyatakan akan mengirimkan 1000 buah roket anti tank pada awal bulan Jun mendatang.

Dalam sidang akhbar pada hari Khamis (21/05) jurucakap Pentagon Leftkol Steve Ryan mengatakan, "Pentagon akan menambah jumlah roket anti tank yang dikirim ke Iraq menjadi 2000 roket AT-4."

Leftkol Steve Ryan menjelaskan bahwa penambahan 1000 roket ini untuk medukung pasukan pemerintah dalam menghadapi bom kereta yang diluncurkan pejuang Negara Islam dalam merebut kota Ramadi pada Jum'at (15/05) minggu lalu.

Sementara itu sejumlah pegawai Iraq menyataan bahwa operasi tentera merebut kembali kota Ramadi direncanakan akan dimulai pada awal Jun mendatang.

Tercatat sekitar 3000 militan Syiah Iran, termasuk militan Hizbullata, telah berada di kota Habbaniyah yang terletak 20 mil sebelah timur kota Ramadi. (EM)

Demi Menghancurkan Daulah Islam, Pentagon Tambah 1000 Roket Anti Tank Ke Iraq Dicatat oleh ustazcyber di 9:19:00 PTG Departemen Pertahanan Amerika Syarikat (Pentagon) mengumumkan akan menambah 1000 roket anti tank jenis AT-4 kepada pemerintah Iraq, setelah pada awal minggu ini menyatakan akan mengirimkan 1000 buah roket anti tank pada awal bulan Jun mendatang. Dalam sidang akhbar pada hari Khamis (21/05) jurucakap Pentagon Leftkol Steve Ryan mengatakan, "Pentagon akan menambah jumlah roket anti tank yang dikirim ke Iraq menjadi 2000 roket AT-4." Leftkol Steve Ryan menjelaskan bahwa penambahan 1000 roket ini untuk medukung pasukan pemerintah dalam menghadapi bom kereta yang diluncurkan pejuang Negara Islam dalam merebut kota Ramadi pada Jum'at (15/05) minggu lalu. Sementara itu sejumlah pegawai Iraq menyataan bahwa operasi tentera merebut kembali kota Ramadi direncanakan akan dimulai pada awal Jun mendatang. Tercatat sekitar 3000 militan Syiah Iran, termasuk militan Hizbullata, telah berada di kota Habbaniyah yang terletak 20 mil sebelah timur kota Ramadi. (EM)

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZCIA Tegaskan Tentera AS Tak Mampu Kalahkan Daulah Islam Dalam Perang di Darat

bloglist-malaysia.blogspot 

Dicatat oleh ustazcyber

 

Direktur Badan Intelejen AS (CIA) John Brennan mengatakan tentera uncle Sam tidak akan mampu mengalahkan Mujahidin Daulah Islam (IS) di medan perang.

"Saya percaya AS tidak akan mampu mengalahkan IS dalam pertempuran darat," ujar Brennan dalam acara Face the Nation yang ditayangkan CBS, Minggu (31/5).

Menurut Brennan, serahkan semuanya pada pemerintah Iraq dan Syria untuk memutuskan bagaimana mereka memulihkan perdamaian di negara masing-masing.

"Harus ada proses politik yang layak dan mampu menyatukan para aktor di Iraq dan Syria," ujar Brennan. "Mereka harus dapat memutuskan bagaimana menyelesaikan urusan dengan IS demi masa depan yang damai."

Dalam beberapa pekan terakhir, pegawai senior dan pakar militer mengungkapkan kekhawatiran serupa; AS tidak punya strategi menghadapi IS di medan tempur darat.

"Kami tidak hanya gagal, tapi kalah perang," ujar Jenderal John M 'Jack' Keane, mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat AS, di depan sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat, bulan lalu.

Frederick Kagan, direktur American Enterprise Institute, mengatakan kepada panel Senat bahwa memperoleh momentuk kemenangan melawan IS membutuhkan lebih 20 ribu tentera.

Tahun 2006, Keane dan Kagan menyarankan mantan presiden George W Bush meningkatkan pasukan di Iraq, ketika strategi terancam gagal. Kini, Presiden Barrack Obama menolak pengiriman pasukan dan lebih suka menggempur IS dari udara. Yang terjadi adalah IS tak melemah. Fakta paling menarik adalah kemampuan IS merebut Ramadi dan menguasi lebih 50 persen wilayah Syria.

Brennan mengakui banyak militan moderat yang dilatih AS untuk melawan rejim Bashar Assad yang kini bergabung dengan IS, dan melawan AS. Anehnya, AS masih melakukan tindakan yang sama; melatih 3.000 militan di Syria pada akhir 2015 dan tambahah 5.000 pada April 2016, untuk mengalahkan IS.(rz)

Sun Jun 7, 2015 11:05 am (PDT) . Posted by:


Facebook: Fanpage Automobil
http://www.facebook.com/pages/Automobil/191663580864520

Group Automobil
http://www.facebook.com/group.php?gid=310206678640

Web:
OILYMAN
http://oilyman.com.my

Blog In Malaysia
http://bloginmalaysia.com

Kataloh
http://kataloh.com

Cari Mudah
http://carimudah.com

Find And Book the Best Hotel Resort
http://besthotelreviews.org

Enplegu.com
http://enplegu.com

Choosing the Best Hotel Reviews
http://besthotelreviews.info

Blog Soccers
http://blogsoccers.com

Google Adsense Program
http://googleadsenseprogram.com

Azami Entertainment
http://azamientertainment.com

Din Apartment
http://dinapartment.com

University College Online
http://universitycollegeonline.info

Kad Niaga
http://kadniaga.com

Google Adsense Program Info
http://googleadsenseprogram.info

K-Pop Music Download
http://k-popmusicdownload.info

Health Care Definition
http://healthcaredefinition.com

Laptop Skin Sticker
http://laptopskinsticker.com

Sun Jun 7, 2015 11:05 am (PDT) . Posted by:


Fri Nov 30, 2012 9:22 pm
http://autos.groups.yahoo.com/group/automobil/message/32069

Salam Sejahtera semua.

Mulai 28 November 2012, ahli group Automobil tidak boleh "HIDE ID".
In disebabkan polisi baru Yahoo Groups yang tidak membenarkan menukar alamat email asal seperti sebelum ini.

Jadi kepada sesiapa yang ingin "HIDE ID" sila email dan minta pada kawan-kawan anda untuk melakukan posting sekaligus merahsiakan alamat email syarikat tempat anda bekerja.

Group Automobil juga telah memberikan akses penuh kepada kebanyakan ahli yang aktif terus post email ke group tanpa tapisan moderator tetapi masih di pantau.

Sekian,
Terima Kasih.
Iwan

Anda mempunyai masalah dibawah:
1. Ada masalah dengan "Bounce Email" ?
2. Ahli membuat post yang tidak releven ?
3. Kena Ban ?
4. Posting lambat / tidak disiarkan ?
5. Tidak boleh "Post Mesej" ?
Hubungi: automobil-owner@yahoogroups.com

----------------------------------------

Post message:
automobil@yahoogroups.com
Subscribe:
automobil-subscribe@yahoogroups.com

----------------------------------------

Notis Moderator - PENTING Fri Nov 30, 2012
http://autos.groups.yahoo.com/group/automobil/message/32069

----------------------------------------

Blogspot: Group Automobil - http://groupautomobil.blogspot.com
Facebook: Fanpage Automobil - http://www.facebook.com/pages/Automobil/191663580864520
Group Automobil - http://www.facebook.com/group.php?gid=310206678640

----------------------------------------

Weblist:        
OILYMAN - http://oilyman.com.my
Blog In Malaysia - http://bloginmalaysia.com
Kataloh - http://kataloh.com
Cari Mudah - http://carimudah.com
Find And Book the Best Hotel Resort - http://besthotelreviews.org
Enplegu.com - http://enplegu.com
Choosing the Best Hotel Reviews - http://besthotelreviews.info     
Blog Soccers - http://blogsoccers.com
Google Adsense Program - http://googleadsenseprogram.com
Azami Entertainment - http://azamientertainment.com
Din Apartment - http://dinapartment.com
University College Online - http://universitycollegeonline.info
Kad Niaga - http://kadniaga.com
Google Adsense Program Info - http://googleadsenseprogram.info
K-Pop Music Download - http://k-popmusicdownload.info     
Health Care Definition - http://healthcaredefinition.com     
Laptop Skin Sticker - http://laptopskinsticker.com

No comments: